INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

UZŅEMŠANA 10.-12.klasēs 2020./2021.mācību gadā

 Dokumenta nosaukums Datnes lejupielādei
 Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2020./2021.mācību gadā  PDF
 Daugavpils 13.vidusskolas piedāvāti komplekti vispārējās vidējās izglītības programmā no 2020.gada 1.septembra  PDF
 Iesniegums par uzņemšanu vidējās izglītības programmā  PDF; DOC