Š.g. 22. februārī divi Daugavpils 13. vidusskolas radošie kolektīvi  - 2.-4.klašu vokālais ansamblis "Tērcītes" un 10.-12.klašu vokālais ansamblis, tradicionālajā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" rīkotajā vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2018" ieguva 1.pakāpes diplomus. Jaunākās grupas kolektīva diriģente - Iveta Ustinskova, vecākās grupas - Larisa Bogatirjova.

Apsveicam ar panākumiem!

Vokālās ansamblis "Tērcītes", diriģente I.Ustinskova