No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Š.g. 28.februārī Daugavpils Universitātes rīkotajā Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Daugavpils 13.vidusskolas izvirzītie darbi  ieguvuši godalgotas vietas, trim darbiem izvirzoties uz dalību Latvijas konferencē Rīgā (skolotāji Jurijs Kostjukevičs, Valdis Mizers, Jūlija Kanto).

Apsveicam ar panākumiem!