Š.g. 24. un 25.aprīlī mūsu skolā notika grandiozs pasākums - konkurss-šovs "Mēs esam talantīgi!", kur piedalījās 70 dalībnieku no pirmās līdz sestajai klasei. Mēs lepojamies ar jums, ar jūsu skaisto dziedāšanu, burvīgajām  instrumentu skaņām, dedzinošām  un enerģiskām dejām, gudro taktiku, radošajām akrobātiskajām iemaņām, izteiksmīgo runu, krāšņajiem zīmējumiem, intriģējošajiem skatieniem. 

Žūrijai bija ļoti grūti izvēlēties uzvarētājus, bet rezultāti šādi:

3.vietu ieguva:


2.vietu ieguva:


1.vietu ieguva:


Galvenie uzvarētāji, kuri saņēma visaugstāko balvu GRAND PRIX ir  Sofija Stičinska, 1.a un Kirjana Ņikitenko, 3.a! Bravo!

Īpaša pateicība skolas direktorei Andželai Skutelei un vietniecei audzināšanas jomā Irinai Ņevedomskai par morālo un materiālo atbalstu!

Sagatavoja Izglītojamo pašpārvaldes pulciņa vadītāja Svetlana Gude