Mūsu skolā š.g. 31.martā norisinājās skolēnu uzvedumu konkurss ,,Galvenā vērtība dzīvē – stipra un mīloša ģimene’’. Konkursā piedalījās Daugavpils 16.vidusskola, 17.vidusskola un 11.pamatskola.

Daugavpils 17.vidusskolas iecere bija parādīt, cik svarīga dzīvē ir gan ģimene, gan labi, uzticami un izpalīdzīgi draugi. Viņi iestudēja Z.Ērgles grāmatas ,,Starp mums, meitenēm, runājot” fragmentu. Uzvedumu iestudēja skolotājas Jūlija Vaikule un Ludmila Frolova.
Daugavpils 16.vidusskolas skolēni pievērsa uzmanību attiecību kvalitātei ģimenē – vai ģimenes locekļi prot viens otru cienīt, atbalstīt, palīdzēt vai tikai izmantot, lai pašam būtu ērtāk dzīvot.Iestudējuma autores un režisores  - skolotājas Ārija Pauliņa un Inese Suhane.
Daugavpils 11.pamatskolas skolēni rādīja A.Brigaderes lugas ,,Sprīdītis” iestudējumu, pievēršoties vienmēr aktuālajai tēmai – nekur nav tik labi kā mājās. Šo priekšnesumu sagatavoja skolotājas Ināra Jasķeviča un Olga Bančenkova.

Arī Daugavpils 13.vidusskolas skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu, kaut arī paši konkursā nepiedalījās. 8.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Ilgu Gurovu izmēģināja savus spēkus mūzikla veidošanā, izmantojot R.Paula komponētās dziesmas, kā arī 8.a klases skolnieces Nadeždas Orlovskas sacerēto dziesmu ar V.Plūdoņa vārdiem ,,Lai līgo lepna dziesma!”. Mūzikla iecere ir pievērst uzmanību mūsdienās tik aktuālajai tēmai par ģimenēm, kuras dažādu apsvērumu dēļ spiestas dzīvot šķirti.

Uzvedumus vērtēja nopietna žūrija, kuras sastāvā bija Daugavpils Teātra aktrise Karina Sidina, Daugavpils izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos Ilona Bohāne un Daugavpils 13.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Vineta Upeniece. Konkursā uzvarēja Daugavpils 11.pamatskola, 2.vietu ieguva Daugavpils 16.vidusskola, bet 3.vietu – Daugavpils 17.vidusskola.

Paldies visiem par atsaucību un ieguldīto darbu!

Sagatavoja latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ilga Gurova

 

Daugavpils 13. vidusskolas audzēkņi ne tikai labi dzied un dejo, bet arī labi pieprot tehniskas lietas.

BJC "Jaunība" rīkotajā tehniskās modelēšanas darbu konkursā "Tehnika - cilvēka palīgs", Olga Pankova (9.b) par radošu izdomu saņēma 1.vietas diplomu, Andris Oborūns (8.b) ieguva 3.vietu, Diāna Barkovska (10.kl.) par paveikto ieguva atzinību , bet Viktorija Korotkina (11.kl.) saņēma pateicības rakstu.

Skolēnu sagatavoja un atbalstīja mājturības un tehnoloģiju skolotāja Oksana Barkovska.

Apsveicam ar gūtajiem panākumiem!

Šī gada 10.martā Daugavpils 13.vidusskolā notika jau trešais pilsētas izteiksmīgās runas konkurss pirmklasniekiem.
Konkursā piedalījās 16 talantīgie skolēni no 3., 9.,10., 12., 15., 16. vidusskolām, Krievu vidusskolas-liceja, Centra vidusskolas. Pirmklasnieki lasīja no galvas dzejoļus par dzīvniekiem. Bērni apliecināja savu radošumu, saskarsmes kultūru. Ar skolēniem spēlējas Pepija Garzeķe.
I vietu ieguva Lilite Domenika Zaļeska, 9. vidusskola
II vietu ieguva Anastasija Kazusa, Centra vidusskola un Marta Gladiševa, 3. vidusskola.
III vietu ieguva Ivars Punculis, 12. vidusskola un Vladislavs Žuks, Krievu vidusskola-licejs. 
Lilite Domenika Zaļeska saņēma no Pepijas Garzeķes skatītāju simpātijas balvu.

Informāciju sagatavoja sākumskolas MK vadītāja Ludmila Meļņikova

Lasīšanai ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu. Lasot, cilvēks paplašina redzesloku, attīsta emocionālo pasauli, lasīšana aizkustina un iedvesmo.  Katru gadu dažādos pētījumos tiek atklāts, ka bērni un jaunieši lasa aizvien mazāk un retāk, jo grāmatu un saturīgas lasāmvielas vietā viņi  izvēlas televīzijas raidījumus un dažādas izklaides iespējas internetā.

Plānojot darbu 2015./2016.mācību gadam, tika nolemts organizēt Daugavpils pilsētas 5.klašu skolēnu lasītāju konkursu-spēli, lai attīstītu skolēnu lasīšanas interesi, tēlaino domāšanu un radošo pašizpausmi, sekmētu skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību. Konkurss-spēle 5.klašu skolēniem par P. Jeršova grāmatu "Zirdziņš kuprainītis" ir jubilejas konkurss: jau 5. gadu mūsu skolā notiek lasītāju konkurss.

28.janvārī mūsu skolā visus ciemiņus – Daugavpils pilsētas 5.klašu skolēnus - sagaidīja silta atmosfēra, neliels muzikāls pārsteigums un dažādi uzdevumi. Viesus sirsnīgi sveica skolas direktore Andžela Skutele un jautrās dejas un dziesmas: “Kalinka-malinka” (4.a klašu skolēni, skolotāja Alina Nikolajeva) un “Argentīnas tango” (7.a klašu skolēni, skolotāja Andžela Čerņevska).

Vairākus mēnešus pilsētas skolas 5. klašu skolēni gatavojās konkursam-spēlei un lasīja pasakas. Uzdevumi bija tradicionāli: konkurss ,,Uzmanīgs lasītājs"; vārdu nozīmes skaidrojums; “Lasījums - labākais ceļojums uz pagātni” un  ,,Melna kaste".

Konkursā piedalījās 10 pilsētas skolas komandu un, ārpus konkursa, - mūsu skolas skolēni: 4.a, 5.a, 5.b  klašu skolēni.

Skolēni atzina, ka viņiem “patika piedalīties konkursā, bija ļoti interesanti”, “patika atbildēt uz jautājumiem, uzzinājām daudz jauna”, “gatavojāmies ilgi”, “patika lasīt pasakas”, “gatavojoties konkursam, izlasījām daudz pasaku”, “visinteresantākā konkursa daļa bija “Melna kaste”, kur atrodas lietas no pasakas: sīpoli, galdauts, naglas un putna spalva”

Noslēgumā skolēni, kuri piedalījās konkursā, saņēma nelielas balvas un diplomus.

Konkursa autore, organizatore un vadītāja Valentīna Titoka

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4a
Daugavpils
LV-5417

Tālr. 65435028, 65436237
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine