Viens no svarīgākajiem LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas darba uzdevumiem ir veiksmīga sadarbība ar pilsētas skolām. Daugavpils 13. vidusskola ir mūsu ilggadējs sadarbības partneris, kura atbalsts mums ir ļoti nepieciešams un noderīgs.

Eiropas dienas ietvaros 6. un 18. maijā Ceriņu bibliotēka uzaicināja Daugavpils 13. vidusskolas sākumskolas audzēkņus uz runas attīstības pasākumu “Mēs esam daugavpilieši!”. Interaktīvās nodarbības laikā 1.c un 1.b klašu skolēni saņēma informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīm; uzzināja interesantus faktus par ES karogu un himnu, kuri simbolizē Eiropas vienotību un identitāti. Skolēni iepazinās ar lietuviešu, igauņu un latviešu autoru darbiem, kā arī apskatīja grāmatas par skaistākajām vietām Eiropā.
Bērni papildināja savas zināšanas arī novadpētniecības jomā: viņi piedalījās virtuālajā ekskursijā un pētīja dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas. Pasākuma dalībnieki meklēja atbildes uz āķīgiem jautājumiem par pilsētas ielu nosaukumiem, salika puzles “Mans mīļākais žurnāls – Privetik!” un kopā ar bibliotekāri nolasīja Daugavpils rakstnieka Alekseja Guzika dzejoļus no grāmatas “Dinaburgas cietokšņa pasaciņas”.

Ceriņu bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Daugavpils 13. vidusskolas logopēdei Olgai Viktorovskai, sākumskolas skolotājām Natālijai Poļakovai un Tatjanai Hodunovai par aktīvu līdzdarbošanos!

Savukārt 1.–7. klašu skolēniem gribam atgādināt, ka no 2016. gada 9. jūnija aicinām bērnus un pusaudžus piedalīties lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”. Nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 11.00. Mūsu adrese: Lauska iela 16, tālrunis 65430660.

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare