INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

 

No 2017. gada 12. jūnija līdz 17. jūnijam OSWEGO Universitātē, Oswego (ASV) un Ivy League Universitātē, Ņujorkā (ASV) norisinājās ikgadējās starptautiskās GENIUS Olympiad pasākumi. Ar Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” atbalstu Latviju šogad pārstāvēja Daugavpils 13. vidusskolas skolnieces Elīna Lipska, Alina Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova. GENIUS Olympiad konferencē Elīnas, Alinas un Dianas darbs “ZnO un ZnO/Ag nanostruktūru iegūšana, to antibakteriālās īpašības” (darba vadītājs Jurijs Kostjukevičs) tika augsti novērtēts – piešķirta zelta godalga, novērtējot inovatīvo pieeju jaunu materiālu iegūšanā un to, ka skolnieces demonstrēja starpdisciplināru pieeju fizikas zināšanu izmantošanā. Skolnieču darbs tika iekļauts kategorijā “Zinātne”, kurā šogad  tika  iesniegti kopumā 761 darbi, no tiem tika atlasīti 338 finālisti.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” vadītāja Liene Voroņenko atzīst, ka skolēnu izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu kvalitāte ar katru gadu pieaug un Latvijas skolēni var veiksmīgi konkurēt Eiropas un pasaules līmenī. “Aiz katra no skolēnu sasniegumiem ir milzīgs viņu skolotāju brīvprātīgi ieguldītais darbs ārpus ikdienas mācību darba. Skolu aktīvā piedalīšanās pētniecisko darbu izstrādē pierāda nepieciešamību Valsts izglītības satura centram meklēt arvien jaunas iespējas skolēnu talantu attīstībai un sasniegumu prezentēšanai ārpus Latvijas”, uzsver projekta vadītāja. Šogad pirmo reizi jauniešus pavada arī skolotāji, kas ilgus gadus ir vadījuši pētniecisko darbu izstrādi, un projekta vadītāja cer, ka tas ļaus starptautisko pieredzi ieviest arī Latvijas skolās.

GENIUS Olympiad piedalījās skolēni no 69 valstīm. Kopā tika iesniegti 1234 darbi dažādās kategorijās (zinātne, māksla, robotika, humanitārā, mūzika, bizness), no tiem 570 tika izvirzīti finālam.

Esam lepni par mūsu skolotāju Juriju Kostjukeviču, kas rezultāta sasniegšanai ieguldījuša tik lielu darbu.

 

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe V. Titoka