2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam iesniegti 244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātņu nozarēs.

Šajā konferencē, fizikas un socioloģijas sekcijas  darbā, piedalījās arī mūsu skolas skolēni Sofija Isajeva, Nadežda Orlovska (10.kl.), Diana Stepanova, Igors Denisovs, Māris Kursitis, Olga Pankova, Jūlija Šeļepeņa (11.kl.), Diāna Lavrinoviča (12.kl.).

Skolēni veiksmīgi aizstāvēja savus darbus un saņēma:

Visi zinātniskās pētniecības darbi izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā šī gada 20.– 21. aprīlī.

Priecājamies par panākumiem!

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Valentīna Titoka