Dažreiz tas nāk par labu – pārtraukt ikdienišķo mācīšanās procesu un citādi paskatīties uz apkārtējo pasauli.

12. klases skolēni 22. septembrī apmeklēja Daugavpils Universitāti.

No sākuma bija tikšanās ar Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāju Dr. philol. Annu Stankeviči un Dr. philol. Anatoliju Kuzņecovu. Skolēni klausījās Anatolija Kuzņecova lekciju par alfabēta izcelšanos, kopā mēģināja atklāt burtu nosaukumu noslēpumu un pamatot to ārējās metamorfozes caur gadsimtu maiņu. Anna Stankeviča laipni uzaicināja skolēnus uz Humanitāro akadēmiju jauniešiem.

Neviltotu interesi izraisīja skolēnu tikšanās ar ārzemju studentiem, kuriem tajā brīdī notika  krievu valodas nodarbības ar Dr. philol. Gaļinu Pitkeviču Daugavpils Universitātes Krievu valodas un kultūras centrā. Skolēni bija izbrīnīti par to, ka amerikāņu un arābu studenti ir dzirdējuši un lasījuši Puškina, Dostojevska, Tolstoja daiļdarbus, un ka četru mācību  gadu laikā diezgan labi ir apguvuši un saprot ne tikai krievu valodu, bet arī iepazinuši jauniešu slengu (kas arī tika  nodemonstrēts).

Jaunieši atstāja universitāti ar domu, ka pasaulē pastāv daudz nesaprotamu un neizskaidrojamu lietu. Tagad viņos parādījusies vēlme izprast zinātnes atklājumus, kas veido mūsdienu pasaules uztveri, apgūt valodas, tāpēc pēc gada 12.klašu izglītojamie vēlas atgriezties Daugavpils Universitātē jau studentu lomā un iegrimt pasaules izzināšanas procesos.

Tajā pašā dienā savus noslēpumus atklāja arī jaunā universitātes ēka.  Skolēni redzēja,  kā zinātnes atklājumi palīdz saglabāt Latgales rezervuārus un cik brīnišķīgas iespējas  sniedz moderni aprīkotās laboratorijas!

Dažreiz tas nāk par labu – atstāt  skolas ierastos kabinetus un  atvērt citu auditoriju durvis, ieskatīties savādākā pasaulē... Ir  par ko aizdomāties... Ir ko izvēlēties...

Izglītības metodiķe
Valentīna Titoka