INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Katru gadu AS “Latvijas valsts meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Arī šogad 6.b klases skolnieki izmantoja šo iespēju un devās mežā, lai kopa ar meža zinātniekiem:

• saprast, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
• apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
• veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:
Ekspedīcija norisinājās Kalupes mežā. Maršruts bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām. Pasākuma saturs tika veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai. Ekspedīcijas beigās tika organizēta atpūtas vieta ar nelielu pikniku. Paveicās arī sēņotājiem -grozi bija pilni!

Sagatavoja Jūlija Kanto, 6.b klases audzinātāja un dabaszinātņu skolotāja