INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība.

Jaunsardze ir visiem pieejama, dalībniekus saliedējoša platforma, kurā bērni un jaunieši iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas viņiem noder gan skolā, gan turpmākajā dzīvē.

Dalībai Jaunsargu interešu izglītības programmā nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas.

Jaunsargu interešu izglītības mērķauditorija ir jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam.

Jaunsargu interešu izglītības programma vispārējā mācību gada ietvaros katru nedēļu ir organizēta 2 nodarbību blokos (katra nodarbība ir 40-45 minūtes ilga).

Attīstāmās kompetences:

a. dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes;

b. pilsoniskā apziņa un patriotisms;

c. aktīvs dzīvesveids un fiziskā sagatavotība.

Apgūstamas tēmas:

 • Cilvēks – novads – valsts
 • Komandas veidošana un vadība
 • Latvijas bruņotie spēki
 • Normatīvie akti
 • Ierindas mācība un izskats
 • Pirmā palīdzība un drošība
 • Darbības ar ieročiem un šaušana
 • Sakari un kibervide
 • Topogrāfija un orientēšanās
 • Lauka kaujas iemaņas
 • Veselīgs un aktīvs dzīvesveids
 • Fiziskā sagatavotība un sports
 • Kopsavilkuma nodarbības

 

 

Pieteikšanās un jautājumi:

Jaunsargu instruktors Vitālijs Filipskis

t. 26610337

 

Pievienojies JAUNSARDZEI 2020