INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

2021. gada 26.maijā 4.b klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju bija iespēja attālināti apmeklēt Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Pasākuma temats bija ,,Kā dzīvoja senie ļaudis,,. Mūsu gide bija Santa Cerbule.
Attālināti skolēni apmeklēja 4 ekspozīciju zāles. Redzēja senos medību ieročus, māla traukus, kalēja un rotkaļa lietas, kuras izmantoja dažādos laikmetos.

Visvairāk patika stāstījums par plastmasas kopiju printēšanu ar 3D printeri. Arī patika gides Santas senā apģērba demonstrējums(rādīja, kā agrāk ģērbās senie latvieši).

Secinājums: pasākumā varēja:

1. izzināt seno Latviju;
2. uzzināt par seno ļaužu dzīvi dažādos laikmetos;
3. redzēt senas lietas, kuras atrastas Latvijas teritorijā;
4. redzēt seno lietu kopijas, kas printētas ar 3D printeri;
5. redzēt seno ļaužu apģērbu.