INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Higiēna ir ļoti svarīga cilvēka dzīvē, jo daudzi mikrobi no mūsu ikdienas dzīvēs paliek uz mūsu ķermeņa un lai būtu veselam, tos obligāti jātīra. Šodien, saistībā ar Covid-19 vīrusu, personīgas higiēnas tēma ir vēl aktuālāka, tāpēc Daugavpils 13. vidusskolas pašpārvalde pieņēma lēmumu veikt klases stundas 1.-4. klasēs un pastāstīt skolniekiem par personīgas higiēnas noteikumiem.

Pašpārvaldes mērķis bija iepazīstināt bērnus ar higiēnas noteikumiem un kā var interesantāk pastāstīt par to, ko jādara no rītā un vakarā, kā jāmazgā rokas un visgalvenākais pašpārvaldes mērķis bija iepazīstināt bērnus ar dažādiem vīrusiem, īpaši sīkāk pastāstīt par Covid-19 vīrusa izplatīšanos un kā no tā var aizsargāties.

Klases stundas norisinājās spēles formā, kur skolnieki kopā ar galveno pašpārvaldes pārstāvju palīgu Bubseli minēja mīklas, paši rādīja, kā jāmazgā rokas, dejoja un skatījās multfilmu par vīrusiem.

Skolnieki labi iegaumēja nepieciešamo informāciju un palika lieliskā noskaņojumā.

Sagatavoja Darja Beļeviča, Izglītojamo pašpārvalde