Š.g. septembra beigās Daugavpils 13. vidusskola izglītojamie, pārstāvot mūsu skolu rudens krosa stafetēs komandu sastāvā, kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu.

4.-5.klašu grupā cīnījās Deniss Vasiļjevs, Deniss Dusko, Kirils Surmačs, Svetlana Vasiļjeva, Adriana Mališeva un Ludmila Fadina.

6.-7.klašu grupu pārstāvēja Antons Vavilovs, Vladislavs Andrejevs, Ēriks Vansovičs, Darja Beļeviča, Jeļizaveta Saveļjeva un Jeļizaveta Gržibovska.

8.-9.klašu grupā piedalījās Viktorija Jevdokimova, Darija Stepanova, Anastasija Karnilova, Dainis Kovaļonoks, Maksims Arhipovs un Oļegs Romanovskis.

Vecāko grupu - 10.-12.klases, pārstāvēja Nadzežda Saveļjeva, Diana Stepanova, Oļesja Babuškina, Jurijs Maskaļonoks, Maksims Harlaps un Edgars Koržeņevskis.

Izglītojamos sagatavoja un atbalstīja sporta skolotāji Jana un Dmitrijs Hadakovi.

Apsveicam ar panākumiem!

7.a klases izglītojamā Viktorija Jevdokimova
saņēma diplomu un kausu
Kauss par iegūto 2.vietu
Rudens krosa stafetēs

 

 

 

Dažreiz tas nāk par labu – pārtraukt ikdienišķo mācīšanās procesu un citādi paskatīties uz apkārtējo pasauli.

12. klases skolēni 22. septembrī apmeklēja Daugavpils Universitāti.

No sākuma bija tikšanās ar Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāju Dr. philol. Annu Stankeviči un Dr. philol. Anatoliju Kuzņecovu. Skolēni klausījās Anatolija Kuzņecova lekciju par alfabēta izcelšanos, kopā mēģināja atklāt burtu nosaukumu noslēpumu un pamatot to ārējās metamorfozes caur gadsimtu maiņu. Anna Stankeviča laipni uzaicināja skolēnus uz Humanitāro akadēmiju jauniešiem.

Neviltotu interesi izraisīja skolēnu tikšanās ar ārzemju studentiem, kuriem tajā brīdī notika  krievu valodas nodarbības ar Dr. philol. Gaļinu Pitkeviču Daugavpils Universitātes Krievu valodas un kultūras centrā. Skolēni bija izbrīnīti par to, ka amerikāņu un arābu studenti ir dzirdējuši un lasījuši Puškina, Dostojevska, Tolstoja daiļdarbus, un ka četru mācību  gadu laikā diezgan labi ir apguvuši un saprot ne tikai krievu valodu, bet arī iepazinuši jauniešu slengu (kas arī tika  nodemonstrēts).

Jaunieši atstāja universitāti ar domu, ka pasaulē pastāv daudz nesaprotamu un neizskaidrojamu lietu. Tagad viņos parādījusies vēlme izprast zinātnes atklājumus, kas veido mūsdienu pasaules uztveri, apgūt valodas, tāpēc pēc gada 12.klašu izglītojamie vēlas atgriezties Daugavpils Universitātē jau studentu lomā un iegrimt pasaules izzināšanas procesos.

Tajā pašā dienā savus noslēpumus atklāja arī jaunā universitātes ēka.  Skolēni redzēja,  kā zinātnes atklājumi palīdz saglabāt Latgales rezervuārus un cik brīnišķīgas iespējas  sniedz moderni aprīkotās laboratorijas!

Dažreiz tas nāk par labu – atstāt  skolas ierastos kabinetus un  atvērt citu auditoriju durvis, ieskatīties savādākā pasaulē... Ir  par ko aizdomāties... Ir ko izvēlēties...

Izglītības metodiķe
Valentīna Titoka

 

Š.g. 22. septembrī Eiropas valodu dienu 2016 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā" ietvaros metodisko izstrādņu konkursā krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Titoka un 7.a klases izglītojamā Anastasija Pašķeviča ieguva 1.vietas diplomus. Anastasija 5.-7.klašu apakšgrupā sekmīgi piedalījās multimediju izstrādņu konkursā.

Apsveicam skolotāju un skolnieci ar gūtajiem panākumiem!

 

Š.g. 16.septembrī Višķu sporta stadionā notika LSSF atlases sacensības vieglatlētikā ISF pasaules skolu čempionātam "J.Humberta kauss 2017" Francijā.

Daugavpils 13.vidusskolas komanda kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu!

 

Marina Andrejeva (11.kl.) ieguva 1.vietu tāllēkšanas disciplīnā, 2.vietu 100 m distancē, 2.vietu stafetēs un 2.vietu meiteņu komandu vērtējumā. Diana Efendijeva (9.a) ieguva 2.vietu meiteņu komandu vērtējumā. Viktorija Jevdokimova (7.a) ieguva 1.vietu 400 m ditancē, 2.vietu - stafetēs un 2.vietu meiteņu komandu vērtējumā. Anastasija Karnilova (8.a) ieguva 2.vietu meiteņu komandu vērtējumā. Karolina Šostaka (8.a) ieguva 2.vietu stafetēs, kā arī 2.vietu meiteņu komandu vērtējumā. Darijai Stepanovai (8.a) 2.vieta stafetēs, 3.vieta 400 m distancē un augstlēkšanas disciplīnā, kā arī 2.vieta meiteņu komandu vērtējumā.

Sportistes sacensībām sagatavoja Daugavpils 13. vidusskolas sporta skolotāji Jana un Dmitrijs Hadakovi.

Sveicam bērnus un skolotājus ar gūtajiem panākumiem!

 

Šī gada 22.septembrī skolā 1. - 12.klašu izglītojamie un skolotāji bija iesaistīti tradicionālajos Veselības dienas pasākumos - sporta aktivitātēs sporta manēžā.

Skolēnu komandas sacentās stafetēs.

Visi guva milzīgu pozitīvu enerģijas lādiņu darbam visa mācību gada garumā!

Paldies sporta skolotājiem Hadakova ģimenei un direktores vietniecei audzināšanas jomā par lieliskā pasākuma organizēšanu un novadīšanu! Paldies skolotājiem, kuri bija kopā ar bērniem!

 

„Cilvēku domas kā vindas smeļ dzejas akā…”
O. Vācietis

Reizē ar septembra zeltītajiem saules stariem un bagāto ābolu ražu kā katru gadu mūsu skolā ienāk Dzejas dienas. Kas interesants bija šajā dienā? Mūsu skolā pie jaunākajiem lasītājiem ciemojās bērnu dzejniece Tamāra Trutjko, grāmatas “Zooloģiskais dārzs ” un “Lauku saimniecība” autore. Ļoti interesantas grāmatas: pirmā - krāsojamo grāmata, otrā - enciklopēdija bērniem.

Š. g. jūlijā Rīgā notika Starptautiskais Jaunatnes talantu festivāls "Vasaras simfonija 2016" (Summer Symphony), kurā piedalījās arī Daugavpils 13. vidusskolas vokālā grupa "Wonderland" pedagoģes Alisas Ciburevkinas vadībā.

Nominācijā "Pasaules hīts" (15-17 gadu grupā) mūsu kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.

Apsveicam ar panākumiem grupas dalībniekus un pedagoģi Alisu Ciburevkinu!

Šī gada 10. jūnijā Daugavpils kultūras pilī Daugavpils 13. vidusskolas 9. un 12. klašu absolventi svinēja izlaiduma vakaru.

Uz pasākumu tika uzlūgti skolotāji, ieradušies vecāki, draugi un viesi. Zāle bija piepildīta.

Leonīds Žuravskis un Ilga Gurova vadīja svinīgo pasākumu. Skolēni teica pateicības vārdus skolotājiem un vecākiem. Pedagogiem tika pasniegti ziedi. Skolas diksilends izklaidēja klātesošos ar jautru priekšnesumu.

Atšķirībā no 12.klašu absolventiem, kuri dokumentus par iegūto izglītību saņems tikai 30. jūnijā, 9.klašu absolventi apliecības par iegūto pamatizglītību no direktores Andželas Skuteles rokām saņēma jau šajā vakarā.

 

 

Daugavpils 13. vidusskola aktīvi katru gadu piedalās tradicionālajos Daugavpils pilsētas svētkiem veltītajos pasākumos un gājienā pa Rīgas ielu.

2016. gads nav izņēmums. 4.jūnijā mūsu skolotāji, bērni un slavenais pūtēju orķestris iepriecināja gājiena vērotājus ar labu noskaņojumu, jautru mūziku un spilgtu defilē priekšnesumu. Muzikanti pilsētas muzeja pagalmā sniedza koncertus.

Paldies par videomateriālu skolotājai Irinai Čertkovai!

 

 

Viens no svarīgākajiem LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas darba uzdevumiem ir veiksmīga sadarbība ar pilsētas skolām. Daugavpils 13. vidusskola ir mūsu ilggadējs sadarbības partneris, kura atbalsts mums ir ļoti nepieciešams un noderīgs.

Eiropas dienas ietvaros 6. un 18. maijā Ceriņu bibliotēka uzaicināja Daugavpils 13. vidusskolas sākumskolas audzēkņus uz runas attīstības pasākumu “Mēs esam daugavpilieši!”. Interaktīvās nodarbības laikā 1.c un 1.b klašu skolēni saņēma informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīm; uzzināja interesantus faktus par ES karogu un himnu, kuri simbolizē Eiropas vienotību un identitāti. Skolēni iepazinās ar lietuviešu, igauņu un latviešu autoru darbiem, kā arī apskatīja grāmatas par skaistākajām vietām Eiropā.
Bērni papildināja savas zināšanas arī novadpētniecības jomā: viņi piedalījās virtuālajā ekskursijā un pētīja dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas. Pasākuma dalībnieki meklēja atbildes uz āķīgiem jautājumiem par pilsētas ielu nosaukumiem, salika puzles “Mans mīļākais žurnāls – Privetik!” un kopā ar bibliotekāri nolasīja Daugavpils rakstnieka Alekseja Guzika dzejoļus no grāmatas “Dinaburgas cietokšņa pasaciņas”.

Ceriņu bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Daugavpils 13. vidusskolas logopēdei Olgai Viktorovskai, sākumskolas skolotājām Natālijai Poļakovai un Tatjanai Hodunovai par aktīvu līdzdarbošanos!

Savukārt 1.–7. klašu skolēniem gribam atgādināt, ka no 2016. gada 9. jūnija aicinām bērnus un pusaudžus piedalīties lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”. Nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 11.00. Mūsu adrese: Lauska iela 16, tālrunis 65430660.

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4a
Daugavpils
LV-5417

Tālr. 65435028, 65436237
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine