Šī gada 4.decembrī Daugavpils Kultūras pilī tika rīkots tradicionālais deju konkurss bērniem un jauniešiem 'Popclip 2015". Daugavpils 13.vidusskolas komanda 9.-12.klašu grupā par priekšnesumu "Mendeļejeva sapnis" ieguva 1.vietu.

Mūsu skolai šo panākumu nodrošināja:

 1. Diāna Barkovska, 10.kl.
 2. Elīna Lipska, 10.kl.
 3. Diana Gabdrahamnova, 10.kl.
 4. Alisa Gabdrahmanova, 10.kl.
 5. Pavēls Golubevs, 12.kl.
 6. Diana Virviča, 11.a kl.
 7. Emīlija Plahotnija
 8. Kristīne Baranovska, 8.a kl.
 9. Valērija Šaklunova, 10.kl.
 10. Edgars Korženevskis, 10.kl.
 11. Valērija Uzore, 6.c kl.
 12. Jana Brokāne, 6.a kl.
 13. Angelina Gromovaja, 6.c kl.
 14. Jūlija Jurkova, 6.c kl.

Sveicam ar panākumiem!

Par godu A.Čehova 155. un S.Jeseņina 120.gadu atceres dienai Rīgas Dome izsludināja sacerējumu konkursu 10.-12.klašu skolēniem.

11.klases izglītojamā Līna Kuzņecova par iesniegto darbu ieguva 1.vietu. Godalgotās vietas ieguvēja dāvanā saņēma planšetdatoru un gada abonentu žurnālam "Lilit".

Līnu atbalstīja krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Titoka.

Ar autores laipnu atļauju publicējam viņas sacerējumu (krievu valodā).

 

No 2. līdz 20. novembrim mūsu skolā noritēja Pilsonības nedēļa.

6.novembrī mūsu skola piedalījās pasākumā ,,Latvijas karavīrs laikmetu griežos’’. Paldies Nataļjai Ignatjevai(9.b) un Dacei Verebai(5.a) par piedalīšanos pasākumā!

9.novembrī Skolas Parlaments organizēja piedalīšanos lentīšu locīšanas akcijā. Paldies Nadeždai Semjonovai!

10.novembrī mūsu skolā noritēja sienas avīžu konkurss ,,Es esmu Daugavpils patriots’’, kuru novadīja Aleksandrs Ignatjevs, kā arī Oksana Barkovska šajā dienā organizēja skolas zīmējumu izstādi ,,Mana Latvija.’’

 

11.novembrī Elita Saveļjeva novadīja tematiskās stundas ,,Latvija – manas mājas’’ 5.a klasē. Elitas Saveļjevas citāts: ,, Stundas beigās skolēni secināja, ka šādi izzinoši konkursi par Latviju ir nepieciešami, lai vēlreiz pārliecinātos, ka mēs ļoti daudz zinām par savu dzimto zemi.’’

12.novembrī Sergejs Sokolovs novadīja konkursu „Valodai līdzi”, kurā 8.b klases skolēnu komandām tika piedāvāts pārbaudīt savas atjautīgās domāšanas spējas, kā arī erudīciju latviešu valodas jautājumos. Pirmo vietu ar 32 punktiem ieguva „Pareizais lēmums”, otrā vieta tika „Ātrajai domai”, kurai spēlē izdevās nopelnīt 25 punktus, trešajā vietā ierindojās „Zinātkārie” ar iegūtajiem 18 punktiem. Komandas tika apbalvotas ar diplomiem un nelielām saldām balvām.

No 12.-23.novembrim skolēni varēja piedalīties glītrakstīšanas konkursā, kuru vadīja skolotāja Inga Rudāne. Uzvarētāji: 1.Margarita Ždanovska 8.b

2.Viktorija Kapustina 6.c

3.Natālija Rimicāne 5.b

4.Soma Sandra 6.c

13.,19.novembrī Irēna Ungure novadīja 7.a, 9.-11.klasēs viktorīnu ,,Radošs un zinošs Latvijai’’. Kā liecina pati skolotāja: ,,Viktorīnas laikā valdīja neformāla un draudzīga atmosfēra, komandās bija vērojams azarts un savstarpēja atsaucība.’’

16.novembrī Vineta Upeniece novadīja tematiskās stundas 2.-4. klasēs ,,Es dzīvoju Latvijā’’.

16.novembrī  noritēja Nadeždas Beskrovnovas vadītā stunda-ekskursija ,,UNESCO Latvijas dārgumi. UNESCO pasaules mantojums saraksts’’. 8.klašu skolēni iepazinās ar „UNESCO Latvijas dārgumu” sarakstu un aizraujoši pētīja Dainu skapi, kas tika sagatavots pēc jaunlatvieša K. Barona rasējuma.


Nīcgales dižakmens.

6.novembrī Dmitrijs Hadakovs novadīja sporta sacensības ,,Jaunie Latvijas sargi’’

16.novembrī Edgars Guds novadīja ekonomisko viktorīnu ,,Izvēlies Latvijas preci’’

17.novembrī Nadežda Beskrovnova veidoja ģimenes veco fotogrāfiju izstādi ,,Manas ģimenes vēsture Latvijas vēsturē.’’ Par šo izstādi stāsta N.Beskrovnova: ,,4.A un 4.B klases skolēni ar lielu gandarījumu veidoja veco  fotogrāfiju izstādi „Manas ģimenes  vēsture Latvijas vēsturē. ”  Viņi paši brīnijās , ka ģimenēs glabājās pat  1906. gada fotogrāfijas .Sešklasnieki piedalījās virtuālājā ekskursijā  un viktorīnā „Latgales ievērojamākās vietas”. Labākie novadpētnieki bija 6.B klases skolēni: D. Kligulis, A. Kožakars, V. Mališeva, A. Vavilovs, A. Zalucka’’

17.novembrī mūsu skolā tika organizētas Svinīgās līnijas par godu Latvijas Neatkarības Dzimšanas dienu. Pasākuma organizētāji Zoja Semčuka, Nadežda Semjonova, kā arī pasākumu palīdzēja novadīt Segejs Sokolovs un Ilga Gurova.

19.novembrī Anna Guževa novadīja tematisko stundu 9.b klasē ,,Es mīlu savu skolu.’’ Kā secina Anna Guževa: ,, Tapa darbi, kuros bija vērojama dziļa mīlestība pret savu 13. vidusskolu. Stundas beigās tika izveidotas kolāžas-apsveikumi Latvijai. Veidojot apsveikumus - kolāžas, ikvienam radās iespēja  varbūt ar attēla/teksta palīdzību pateikt ko tādu, ko nespēj ikdienā. Skolēni paši nonāca pie secinājuma, ka dzimtenes mīlestība sākas ģimenē  mājās un skolā.’’

19. novembrī par godu Krišjāņa Barona 180 dzimšanas dienai bija novadīts skolas pasākums, kurā 8.a klases skolēni pastāstīja un parādīja, kā tika vāktas, apkopotas un sistematizētas latviešu tautasdziesmas. Pasākuma otrajā daļā skolas radošākie skolēni sacentās tautasdziesmu lasīšanā-cik katrs iemācījās.

Gods un slava Nadeždai Orlovskai 8.a klases skolniecei, kura sacerēja mūziku Viļa Plūdoņa dzejoļa vārdiem “Lai līgo lepna dziesma”! Dziesmu atskaņoja 8.a klases skolēni, soliste Sofija Isajeva, pie klavierēm Vladislavs Pavlovskis, bungas Iļja Fiļipeckis.

Pasākumu sagatavoja un novadīja Ilga Gurova, Inga Rudāne.


Materiālus apkopoja un relīzi sagatavoja latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ilga Gurova

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau daudzus gadus mūsu vidusskolēni izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Mācību gada laikā iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Trešdien, 4.novembrī, mūsu skolā notika Daugavpils universitātes zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinatoru un 13.vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu vadītāju seminārs, lai labāk sagatavotos ZPD konkursiem un konferencēm.

Semināra viesis – Inese Zugicka, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļas zinātniskā konsultante, - sniedza ZPD vadītājiem daudz vērtīgu ieteikumu, kas jāņem vērā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Semināra dalībnieki uzklausīja veiksmes stāstu par galvenajiem noteikumiem darbu rakstīšanā un noformēšanā: ar ko sākt ZPD; kā labāk sabalansēt ZPD teorētisko un praktisko daļu; kā pareizi noformēt izmantoto avotu un literatūras sarakstu; kā pareizi noformēt arhīva dokumentus; vai drīkst ar recenzentu satikties līdz darba aizstāvēšanai u.c. Inese stāstīja par ZPD struktūru, par prezentāciju DU konferencē. Viņa nosauca galvenās kļūdas prezentācijā: ļoti mazs vārdu krājums, zinātniskās valodas neesamība, definīciju nezināšana.

Mūsu skolā programmā ir noteikts, ka vidusskolēniem 3 gadu laikā ir jāizstrādā vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. Uzsākot mācības 10.klasē, jauniešiem tiek izsniegta zinātniski pētniecisko darbu ieskaišu lapu un viņi veic ierakstus burtnīcā (skolotāja Vanda Petrova koordinē mācīšanu), kurā paskaidrots, kā jāraksta zinātniski pētnieciskie darbi, tā vērtēšanas kritēriji, un soli pa solim jāveic šajā burtnīcā norādītie uzdevumi, līdz 11.klasē darbam jābūt paveiktam. Februārī, projektu nedēļas laikā, žūrija izvērtē labākos darbus un izcilākos nosūta reģionālajam zinātniski pētniecisko darbu konkursam. Iepriekšējā mācību gadā Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konferencē apbalvoti mūsu skolas skolēni Valdis Mizers (“Arteriālā spiediena, asinsvadu stāvokļa un pulsa diennakts monitorings” - II pakāpe, skolotājs Jurijs Kostjukevičs un “Automātiskā skolas zvana pārvaldes ierīce” – III pakāpe, skolotājs Jurijs Visockis) , Antons Jevdokimovs un Boriss Manošins (“Cinka oksīda nanostieņu augšanas pētīšana” – III pakāpe, fizika, skolotājs Jurijs Kostjukevičs).

ZPD vadītāji Jurijs Kostjukevičs, Irina Čertkova un Oksana Barkovska dalījās ar savu pieredzi. Jurijs atklāja, ka laika plānošana un labs miegs ir panākumu atslēga, kas no izdegšanas pasargā kā skolēnus, tā skolotājus. Viņš uzsvēra, kā ZPD rakstīšana – ļoti grūts process, taču sadarbības rezultāts sniedz augļus gan skolēniem, gan skolotājam.

Semināra organizatore un vadītāja izglītības metodiķe Valentīna Titoka

Šī gada 5.novembrī mūsu 3.a klases komanda, kuras sastāvā bija Anastasija Vasiļjeva, Irina Kolosovska un Grigorijs Poltarjonoks, ieguva Visgudrākās komandas godalgu pilsētas mēroga konkursā-spēlē "Ciemos pie Zinīša".

Skolēnus gatavoja un atbalstīja sākumskolas skolotāja Aļona Kokina.

Sveicam ar panākumiem!

No 19.10.15. līdz 23.10.15. skola tika novadīta sākumskolas nedēļa. Visi pasākumi tika veltīti Daugavpilij. Skolēni vairāk uzzināja par savu dzimto pilsētu. Piedalījās konkursos un viktorīnās par Daugavpili. 

Pirmajā stāvā tika organizēta zīmējumu izstāde „Daugavpils lepnums”.

2. c klases skolēni lasīja dzejoļus konkursā „Mana pilsēta”. 2. a klases izglītojamie rakstīja vēstules savai dzimtajai pilsētai.

Sagatavoja sākumskolas MK vadītāja L.Meļņikova

Šī gada septembra nogalē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde rīkoja skolēnu sporta spēļu sacensības "Rudens krosa stafetes 2015". Mūsu skolēniem dalība bija veiksmīga un tika iegūtas godalgotas vietas:

 • Viktorija Jevdokimova, 6.a - 1.vieta

 • Olga Breļe, 5.a - 1.vieta

 • Jekaterina Fjodorova, 5.a - 1.vieta

 • Jeļizaveta Gržibovska, 5.a - 1.vieta

 • Anastasija Kornilova, 7.a - 1.vieta

 • Karina Kavecka, 7.a - 1.vieta

 • Dainis Kovaļonoks, 8.b - 2.vieta

 • Georgijs Kacs, 9.b - 2.vieta

 • Anatolijs Šavecs, 9.b - 2.vieta

Kopvērtējumā 13.vidusskolas komanda izcīnīja 3.vietu pamatskolu grupā.

Skolēnus sagatavoja un atbalstīja sporta skolotājs Dmitrijs Hadakovs.

Rudenīgi ceļi ... Pa šiem ceļiem atvasara mūs ieved Raiņa dienās. Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. Šajā laikā par dzeju tiek runāts ar īpašu mīlestību.

Dzejas dienas ienāca arī mūsu skolā, kad uz neparasto dzejas stundu aicināja dzejnieki Faīna Osina un Staņislavs Volodjko. Dzejnieki aicināja ieklausīties savā dzejā, iesaistot klausītājus sarunā par dzeju, dzejoļu tapšanu un to nozīmi dzejnieku ikdienā.

Izglītības metodiķe Valentīna Titoka

Šī gada jūnija sākumā Krievijas galvaspilsētā Maskavā A.Puškina Valsts krievu valodas institūts organizēja krievu valodas olimpiādi valstu dalībniekiem, kurās krievu valoda ir svešvaloda.

Latviju pārstāvēja 7 izglītojamo komanda, tajā skaitā Daugavpils 13.vidusskolas 10.klases izglītojamā Līna Kuzņecova. Oratoru konkursā Līna ieguva I pakāpes diplomu!

Sagatavoties olimpiādei palīdzēja krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Titoka.

Sveicam ar panākumiem!

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4a
Daugavpils
LV-5417

Tālr. 65435028, 65436237
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine