21.aprīlī Daugavpilī notika Informācijas tehnoloģiju konkurss skolēniem un studentiem “IT ceļš”. Konkursu organizēja Rīgas 96.vidusskola sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus radošajam darbam informāciju tehnoloģiju jomā, stimulēt pastāvīgo darbu dažādās jomās. Mūsu skolas skolēni prezentēja izstrādāto produktu un ieguva labi rezultāti:

  • Stīvens Žigačs, 5.c klase – 3.vieta,
  • Grigorijs Poltarjonoks, 5.a – 2.vieta,
  • Aleksejs Loginovs, 8.a klase – 1.vieta.

Atbalsts, sagatavošana – informātikas skolotājs Dmitrijs Zubovičs. Paldies! Apsveicam!

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Valentīna Titoka

19.aprīlī mūsu skolā tika novadīts konkurss-spēle pilsētas 2.klases skolēniem “Veselīgie un radošie”.

Konkursā piedalījās skolēni no 10 skolām. Mūsu viesi ceļoja pa dažādām stacijām. Otrklasnieki parādīja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Skolēniem ļoti patika “Mīklu” stacija, ar aizrautību viņi uzminēja augļus un dārzeņus “Melnajā kastē”, sastādīja uztura piramīdu. Pasākuma beigās skolēni jautri izpildīja kustīgus vingrinājumus. Paldies sākumskolas skolotājiem par novadītu pasākumu.

Informāciju sagatavoja sākumskolas MK vadītāja Ludmila Meļņikova

 

 20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā. Šogad uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts konferencē – saņēma 1203 audzēkņi. Viņi  Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē prezentēja pavisam 978 pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās. Populārākās no tām ir veselība (69 darbi), bioloģija (45 darbi), fizika (48 darbi) un inženierzinātnes (47 darbi). Skolēnam ieguvumu no ZPD izstrādes ir daudz - viņš apgūst prasmi zinātniski pētīt, strādāt ar informāciju, secināt, prezentēt rezultātus, un tas ir kā studiju darba izmēģinājums. Tāpat ZPD skolēnam nereti palīdz saprast, kas viņu interesē un ar ko saistīt savu nākotni. Dalība ZPD konferencēs ir pašapliecināšanās, sacensības azarts, un iesaistītās augstskolas labākajiem mēdz piešķirt bonusus studiju sākšanai.

Ar prieku varam paziņot, ka mūsu skolas skolēni arī prezentēja savus darbus valsts mērogā un saņēma augstus apbalvojumus:

  • Māris Kursītis, 11.kl. un Diāna Lavrinoviča, 12.kl. “Melnā ledus noteicējs” (darba vadītāji Jurijs Kostjukevičs un Valdis Mizers) – II pakāpe;
  • Sofja Isajeva un Nadežda Orlovska, 10.kl. “Nanoporainu ZnO mikrosfēru iegūšana un to, kā zāļu preparātu piegādātāju medicīnā, izmantošana” (darba vadītājs Jurijs Kostjukevičs) – I pakāpe.

Skolēni nopietni pārdomājuši prezentācijas, mācēja loģiski un precīzi atklāt savu pētījumu būtību. Jaunieši atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.

Apsveicam uzvarētājus un viņu vadītājus Jurija Kostjukeviča un Valdi Mizera!

Visiem dalībniekiem, protams, šis starts valsts līmenī sniedza lielisku pieredzi turpmākajā pētniecības darbībā un citur.

Informāciju sagatavoja Valentīna Titoka

Š.g. 25.aprīlī norisinājās 2002.-2004.gadā dzimušo meiteņu un zēnu Daugavpils pilsētas skolēnu vieglatlētikas sacensības "Jauno vieglatlētu kauss".

Daugavpils 13.vidusskolas meiteņu komanda kopvērtējumā izcīnija 1.vietu: Darja Stepanova (9.a), Viktorija Jevdokimova (8.a), Jūlija Soldatjonoka (9.a), Darja Beļeviča (8.c), Anastasija Karņilova (9.a) un Nadežda Nikolajeva (8.a).

Antons Vavilovs (8.b), Igors Baranovskis (8.c), Arturs Ivanovs (8.c), Vladislavs Čemis (11.), Artjoms Vaišnerovičs (8.a) un Gļebs Pozņaks (9.a) komandu kopvērtējumā izcīnīja 3.vietu.

Skolēnus gatavoja sporta skolotāja Kristīna Glagoļeva un Dmitrijs Hadakovs.

Apsveicam ar panākumiem!

No 9. līdz 13.aprīlim skolā notika latviešu valodas un literatūras nedēļa.

2018.gada aprīlī notika Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss “DZIESMAI BŪT!” un X Latvijas zēnu koru salidojuma “PUIKAS VAR!” koru konkurss Latgales novadā. Kā allaž mūsu kori ir sasnieguši augstus rezultātus.

5.-8.klašu meiteņu koris,  diriģentes Zoja Semčuka, Andžella Peceviča, ieguva 44,48 punktus - I pakāpes diploms.  Zēnu koris, diriģente Larisa Bogatirjova, ieguva 45,6 punktus  - I pakāpes diploms, koncertmeistare Jūlijai Kamenska, 

Noslēdzies konkurss "Ķengurs-2018". Šī sacensība notiek martā, vienā dienā, vienā stundā un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pakāpes, uz katru jautājumu piedāvāti 5 atbilžu varianti. Tā galvenais mērķis ir parādīt bērniem matemātikas pievilcīgo pusi, sniegt viņiem iespēju sajust prieku no intelektuālās piepūles no pirmajām, kaut arī mazām, uzvarām un atklājumiem. Daudziem bērniem ir svarīgi zināt, ka konkurss ir starptautisks, ka kopā ar viņiem tos pašus uzdevumus risina daudzu valstu skolēni. Šogad konkursā piedalījās 3537 skolēni no 82 Latvijas skolām. Mūsu skolas skolēni šajā starptautiskajā matemātikas konkursā piedalās jau 3.gadu.

Š.g. 21.aprīlī Daugavpils 13.vidusskolas audzēkņi piedalījās Lielajā talkā 2018.

1.-12.klases un skolotāji izgāja un sakopa parka un ezera teritoriju.

Fotoreportāžu skatīt zemāk.

2018.gada 11.aprīlī Daugavpils 13.vidusskolā notika radošā stafete ,,Kā pamosties no ziemas miega? Kā sevi ,,restartēt” pavasarim?”, kuras mērķis bija veidot sadarbību starp latviešu valodas un literatūras un sporta skolotājiem, piedāvājot bērniem gan sportot, gan parādīt latviešu valodas un literatūras zināšanas par Imantu Ziedoni.

Pilsētas skolas izrādīja ļoti lielu atsaucību un aktivitāti, radošajai stafetei pieteicās 7 skolas. Tika piedāvāti uzdevumi, kur skolēniem bija iespēja parādīt savu fizisko sagatavotību, piemēram, skrienot  krosu, orientējoties, vingrojot, kā arī uzdevumi, kas prasīja zināšanas par Imantu Ziedoni, jo šogad viņam svin 85 gadu jubileju.

Š.g. 4.aprīlī norisinājās Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā 2006.gadā dzimušajiem un jaunākiem skolēniem "Cerība 2018".

Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie guva panākumus:

  • 1.vietas diplomu izcīnīja Ludmila Fadina (5.b), Katrina Tokareva (5.b), Nikole Kolomažņikova (5.c), Anastasija Viļčinska (5.b), Kristīne Leitāne (4.a)
  • 3.vietas diplomu izcīnīja Vjačeslavs Miklaševskis (4.b), Artjoms Lukaševičs (4.a), Ivans Rodionovs (4.c), Ariels Okss (4.a), Ivans Oļipovs (5.c)

Sportistus gatavoja un atbalstīja sporta skolotāji Kristīna Glagoļeva un Dmitrijs Hadakovs.

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4a
Daugavpils
LV-5417

Tālr. 65435028, 65436237
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine