Pie mūsu 11. klases skolēniem viesojās lektors no Swedbank ar mācībstundu programmu “Dzīvei gatavs”!

Stundas gaitā skolēni apguva tematu par drošību, veicot pirkumus internetā, iejutās bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvērtētu, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas situācijās, rīkojoties ar naudu interneta vidē.

Pielietojot stundas sākumā iegūtās teorētiskās zināšanas par krāpšanas veidiem un drošības pasākumiem interneta vidē, skolēni stundas beigās jau varēja identificēt dažādas krāpšanas mēģinājuma pazīmes.

Stunda laikā skolēni izprot arī finanšu drošības eksperta profesijas būtību un nepieciešamās zināšanas. Rezultātā skolēni izzina populārākos krāpšanas veidus, kādi iespējami, interneta vidē rīkojoties ar naudu; izzina drošības pasākumus, kas jāievēro, rīkojoties ar naudu interneta vidē; prot identificēt dažādas naudas izkrāpšanas mēģinājuma pazīmes, ko savā profesijā pārbauda finanšu drošības eksperts.

Paldies ekspertiem, kuri labprāt nāk pie mūsu skolēniem. Paldies skolēniem, kuri aktīvi iesaistās diskusijā un saprot praktiskā nodarbībās saņemto zināšanu pielietojumu dzīvē.

Sagatavoja:
PKK A.Ivanova