Š.g. 26. septembrī Daugavpils 13.vidusskola organizēja konferenci  Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora   projektā  "Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte"( nr. 2016 – 1 – LV01 – KA101 - 022499)   gūtā pieredze.

Erasmus+ projekts, ko īsteno Daugavpils 13.vidusskola, tuvojas noslēgumam, tādēļ Latgales novada un Daugavpils pilsētas skolotāji tika aicināti iepazīties ar projekta materiāliem un rezultātiem. Pasākumu atklāja skolas direktore A. Skutele, kura pateicās par  atbalstu projekta īstenošanā DPIP ekspertei projektu jautājumos E. Balodei un projekta īstenotājiem direktores vietniecei A. Guževai un angļu valodas skolotājai J. Maskaļovai  un novēlēja veiksmīgu darbošanos konferencē. Par projektu darbību kopumā pastāstīja direktores vietniece A. Guževa, kura pateicās arī skolas direktorei A.Skutelei par augsti profesionālu palīdzību projekta īstenošanā.  Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja V. Jasinska dalījās ar kolēģiem gūtajā  darba pieredzē, piedaloties mobilitātē Maltā „Interneta  resursu izmantošana mācību procesā”. Savukārt skolotāja I. Nevedomska iepazīstināja ar  materiāliem, kurus ieguvusi, apmeklējot Erasmus+ mobilitātes Itālijā „Video veidošana  un tā  izmantošanas iespējas mācību procesā”. Skolotājas I. Juštele un T. Timošenko stāstīja par  mācīšanas metodēm, kuras guva Itālijā „Ievads CLIL teorijā un praksē”. Angļu valodas skolotāja J. Maskaļova sniedza ieskatu par Portugālē gūto pieredzi „Metodes, kuras  veicina motivāciju un mācību vides kvalitāti”.

Skolotāji, kas aktīvi piedalījās  projekta mobilitātes, saņēma piemiņas balvas ar projekta simboliku un pateicības par pieredzes apmaiņu, par jaunu inovatīvu ideju sniegšanu.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 13.vidusskolas direktores vietniece
Anna Guževa
t.26449596

 

 

Projekts "Skaņas mums apkārt".

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4a
Daugavpils
LV-5417

Tālr. 65435028, 65436237
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine