PuMPuRs_logo

 

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai

Skolas soma LV100 krasains

Pašā mācību gada izskaņā, pēdējā mācību nedēļā (27 maijā 2021 gadā), Daugavpils 13.vidusskolas 1.-3. klases skolēni apmeklēja virtuālo cirka izrādi „Alise Brīnumzemē”, projekta Latvijas skolas soma

Noteikumi par kārtību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2021./2022.m.g.

Vidusskolas grozi

 

Daugavpils 13.vidusskolas iestājpārbaudījuma

 Tiesiskais statuss Iznomātājs  Adrese
Telpu bezatlīdzības lietošanas līgums Daugavpils 15.vidusskola 18.Novembra iela 197V, Daugavpils, LV-5417