logosmu

Noslēdzoties 1.semestrīm mūsu skolas Skolēnu Mācību Uzņēmumi piedalās JA Latvija organizētā pasākumā “Cits BAZĀRS”.

Pasākuma mērķis ir dot iespēju jauniešiem pārdot produktu, kuru viņi

No 11. līdz 15.oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”

IKT jomā jau vairākus gadus ir ļoti pieprasītā darba tirgū, un, neskatoties uz to, ka jaunieši bieži

Katru gadu februārī notiek svarīgs pasākums, kas palīdz skolēniem karjeras lēmumu pieņemšanas procesā – tā ir “Ēnu diena”. Šogad, diemžēl, šīs pasākums

Skat. šeit.

Mūsu skolā vienmēr domā par to, kā skolēnam vislabāk realizēties dzīvē. Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) ir viens veids kā var pilnveidot sevi, attīstīt vairākas prasmes un uzlabot

Tā ka novembris ir īpašais mēnesis, lai domātu par savu valsts nozīmīgumu un savu lomu tajā, kā arī, lai tuvāk iepazītu skolēnus ar pilsoniskās līdzdalības būtību un to piemēriem, 6.novembrī 9.b

Turpinot karjeras izglītības integrēšanu, oktobrī ar 9. klašu skolēniem angļu valodas stundā runājam par slavenībām, par to, kas, kurš un ar ko mums var iedvesmot.

Ar skolēniem caur ZOOM platformu

Mūsdienīgā Pasaulē vienmēr jāmeklē jauni ceļi, jābūt elastīgam un spējīgam pielāgoties jebkuriem apstākļiem. Tā ka karjeras izglītība ir izglītības procesa neatņemamā daļa, speciālisti bieži domā, kā

Neskatoties uz to ka 7.-12. klases mācās attālināti, bet valsts un pilsētas iestādes un citas organizācijas neaicina ciemos uz ekskursijām un nodarbībām, Karjeras nedēļa mūsu skolas audzēkņiem bija

10. un 16. decembrī 5.klasēs viesojas māksliniece un  keramiķe Mairita Folkmane. Mairita pastāstīja par mākslinieka profesiju, par studiju iespējām mākslas nozarē. Skolēni guva priekšstatu par