Tuvojas mācību gada nobeigums.  Sāk spīdēt saule, zaļo krūmi un  izplaukst ziedi. Visi skolēni sagaida vasaru. Bet vēl jāmācās, jāraksta  gada pārbaudes darbi, jāpiedalās  pasākumos un jābrauc mācību ekskursijās.

Saskaņā  ar ESF projektu, tādā mācību ekskursijā piedalījās mūsu  skolas 10.kl. bērni. Projekta ietvaros viņiem bija piedāvāta iespēja apmeklēt Latvijas Lauksaimniecības Universitāti.  Ekskursijas laikā viņi uzzināja, kādas fakultātes un kādas specialitātes  ir LLU un kādi ir  iestāšanās nosacījumi, kādas fakultātes ir topā, kā arī  tuvāk tika iepazīstināti  ar vienu no tām – „Meža fakultāti”. Visi skolēni  pateicās par piedāvāto iespēju  jo ieguva ne tikai zināšanas par LLU, bet arī uzzināja ka Jelgavā  ir tāda liela un aizraujoša pils, ar tādu interesanto ilggadīgo vēsturi.  Gan skolēni, gan skolotāji atgriezās Daugavpilī  ar labu noskaņojumu un  pozitīvām emocijām.

Par braucienu bija atbildīgas un rakstu sagatavoja  skolas  karjeras konsultanti  Inna Lukjanska un Irina Ņevedomska, un 10.klases skolēni.Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"