URĀ-Ā-Ā!  Vasaras brīvlaiks! Šos  vārdus saka gan skolēni, gan vecāki, gan skolu darbinieki. Visiem pienāca laiks atpūsties. Daļa no skolēniem brauc prom no pilsētas pie radiniekiem vai pie vecvecākiem,  bet daļa paliek pilsētā. Viņi spēlē pagalmā  pie mājas vai apmeklē vasaras nometnes. Mūsu skolas labākajiem skolēniem bija piedāvāta iespēja piedalīties vasaras nometnēs  ESF  Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr.DPIP2017/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/8N projekta ietvaros. Izglītojošas nometnes  organizēja  zinātkāres  centrs „ZINOO Daugavpils”, divas grupas  1.-4.kl. skolēniem „Mazie pētnieki” un viena grupa 4.-6.kl. skolēniem „Kino formula”.

Šodien,12.jūnijā notika  pirmās grupas „Mazie pētnieki”  atklāšana. Nometnes mērķis ir nodrošināt bērniem saturīgu interesantu laika pavadīšanu   ar dabaszinību jomas ievirzi un iespēju iepazīties ar dabaszinātņu jomu saistītām profesijām. Ceram, ka viss  izdosies un bērni  gan atpūtīsies, gan iegūs jaunas zināšanas, gan iepazīsies ar jauniem draugiem.

Sagatavoja Daugavpils 13.vidusskolas karjeras konsultante Inna Lukjanska

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"