ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 26. aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotais seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”. Pasākumā piedalījās mūsu 10. klases skolnieces.

Seminārs norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar aktualitātēm un perspektīvām medicīnas nozarē, kā arī izglītības ieguves iespējām. Semināra otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties sešās praktiskajās darbnīcās un izmēģināt savas spējas medicīnas jomā, kā arī attīstīt kādu jaunu prasmi, piemēram, veikt injekcijas uz mūsdienīgām mulāžām. Kā arī praktisko nodarbību laikā jaunieši uzzināja par grūtībām, ar kurām nākas saskarties šo profesiju pārstāvjiem.

Pirmo reizi meitenes satikās ar tādiem cilvēkiem kā Dakteris Klauns. Paldies viņiem par tādu svarīgo darbu!

 

Sagatavoja Daugavpils 13.vidusskolas karjeras konsultante Inna Lukjanska

 

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".