Š.g. 20.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolā notika pasākums “Rīgas Tehniskā universitātes lekcijas - meistarklases” pilsētas skolu 10.-12.klašu skolēniem ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumā sakumā bija prezentācija par RTU kopumā. Pēc  tam skolēniem bija iespēja noklausīties daudzveidīgas teorētiskās lekcijas (Inovācijas arhitektūrā; Dronu izmantošanas iespējas un izaicinājumi; Bioekonomika. Bioresursi un to izmantošanas iespējas; Mūsdienu elektronika: no idejas līdz realizācijai; Optisko signālu pastiprināšana optiskajās sakaru sistēmās; Esi līderis, studē ekonomiku un vadību; Ķīmijas tehnoloģija mūsdienu Latvijā), gan piedalīties praktiskajās meistarklasēs, izmēģinot savas spējas un loģisko domāšanu, veicot dažādus ar izvēlēto nozari saistītus uzdevumus.

Izlemt par labu augstskolai, kurā studēsi, nav viegli, jo, izvēloties tālāko izglītību, Tu izvēlies arī vietu, kurā pavadīsi nākamos 4–5 gadus. Pārliecinies, ka šajā vietā varēsi iegūt labu izglītību, attīstīt savus talantus, labi pavadīt laiku un sākt veidot karjeru! RTU ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, kura sagatavo inženierzinātņu speciālistus dažādas nozarēs, sākot ar arhitektūru un beidzot ar tehnisko tulkošanu.  - secina mūsu skolas 11. un 12 klases  ieinteresēti skolēni.

Sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants, I. Ņevedomska

 

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"