Lai sniegtu skolēniem ieskatu un informāciju par darbu valsts pārvaldē, tā piedāvātajām darba un karjeras iespējām, radīt izpratni par izglītības nozīmi darbā privātajā un valsts sektorā, skolā tika organizēts pasākums - “Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš?”

Kā ir strādāt valsts pārvaldē? Kādas ir  labas pārvaldības principi, piemēri, pieredzes un stāsti? Kāda ir mūsu valsts pārvalde skaitļos, kāds ir valsts pārvaldē nodarbinātā portrets? Dažādi amati valsts pārvaldē, atalgojums, motivācija, nākotnes valsts pārvalde, nākotnes kompetences – šos jautājumus apspriežam ar 12. klase skolēniem pirms mūsu Latvijas Neatkarības proklamēšanas 101 gadadienas svinēšanai.

Darbs valsts pārvaldē nav saistīts tikai ar birokrātijas jautājumiem. Aplami domāt arī, ka darbs valsts pārvaldē saistīts tikai ar lēmumu izstrādājumiem. Un politiķi nav vienīgie, kuri strādā valsts pārvaldē.

Bija noderīgi uzzināt par darba iespējam valsts pārvaldē. Un, kurš jau zina, varbūt esošie 12.klases skolēni atrādīs darbu tieši tur.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros