Ar ko atšķiras sapnis no mērķa? Vai ir viegli uzstādīt mērķi, pareizi to noformulēt, pierakstīt un īstenot, lai mērķis būtu sasniegts!

Tieši par to un daudz ko citu stāstīja Daina Einberga mūsu skolas 8.klasem. Nodarbību laikā ar dažādu metožu palīdzību skolēniem bija nodrošināt iespēju izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, izprast savus izglītības un karjeras mērķus. Ar praktisku uzdevumu palīdzību mācīties izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par turpmāko izglītības un profesijas izvēli. Tika veicināta skolēnu domāšana par nākotni, skolēnu pašvērtējums, izanalizēta iekšējo resursu saistība ar sasniegumiem karjerā un dzīvē, uzlikti konkrēti mērķi. Katrs dalībnieks paņēma no nodarbības kaut ko svarīgu un nozīmīgu tieši sev.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Sagatavoja PKK A.Ivanova