10. un 16. decembrī 5.klasēs viesojas māksliniece un  keramiķe Mairita Folkmane. Mairita pastāstīja par mākslinieka profesiju, par studiju iespējām mākslas nozarē. Skolēni guva priekšstatu par mākslinieka darba ikdienu, specifiku, profesijai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, par drošības pasākumu ievērošanas nozīmi, kā arī par instrumentiem un palīgrīkiem, kas nepieciešami mākslinieku ikdienas darbā. Bērni ar interesi aplūkoja un izpētīja dažādus objektus, no kāda materiāla tiek veidoti mākslas darbi, kas ir nepieciešams, lai īstenotu mākslinieciskus objektus.

Kad skolēni bija guvuši pirmo priekšstatu par amatiem, viņi paši varēja izmēģināt sevi praktiskā darbībā un radoši darboties. Pirmā aktivitāte skolēniem vajadzēja izdomāt objektu, kas varētu realizēt mūsu pilsēta, skolēni zīmēja objektus, īstenoja savas idejas uz papīra. Vienā no tādam idejām bija piemineklis skolotājiem par viņu  darbu! Otrā aktivitāte bija ļoti aizraujoša un interesanta: Mairita, skolēnu klātbūtne, jauca ģipša masu ar ūdeni, lej traukā. Traukā skolēni atstāja sava plauksta nospiedumus.
Nodarbības beigās katrs skolēns sniedza atgriezenisko saiti par vismaz vienu lietu, ko viņi saprata ir jādara, lai kļūtu par mākslinieku. Bet mājās atnesa lielisku atmiņas dāvanu no nodarbības.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja PKK A.Ivanova