Mūsdienīgā Pasaulē vienmēr jāmeklē jauni ceļi, jābūt elastīgam un spējīgam pielāgoties jebkuriem apstākļiem. Tā ka karjeras izglītība ir izglītības procesa neatņemamā daļa, speciālisti bieži domā, kā pareizāk integrēt karjeras izglītību mācību procesā.

Šogad pedagoģi karjeras konsultanti izmanto vairākas iespējas, lai to darītu. Arī mūsu Daugavpils 13.vidusskolā karjeras izglītības process norīt ne tikai pasākumos un audzināšanas stundās, bet, sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, mācību priekšmetos.

Septembrī ar jauno mācību standartu saka strādāt 1., 4., 7., un 10. klašu skolotāji. Izvērtējot mācību saturu radās ideja ar karjeras izglītību integrēties sociālās zinības un vēstures stundā 4.klasē.
Stundas tēma bija “Kas ir laiks? Kā mēra laiku?”. Karjeras izglītības piebilde stundai bija tēma par lietderīgu laika pavadīšanu un plānošanu.

Stundas sasniedzamais rezultāts bija: skolēni liek notikumus hronoloģiskajā secībā; Salīdzina divus vizuālos avotus un nosaka pārmaiņas, kādas notikušas tehnoloģiju attīstībā; Nosaka cēloņsakarības, kāpēc dienas režīms ir pēc noteiktā plāna.

Ar bērniem izspriežam: kas ir laika plānošana? Kāpēc tā ir svarīga? Cik ātri šodien var atrast nepieciešamo? Par ātrumu un ražīgumu arī maksā!

Tad sekoja aktivitāte “dienas režīms ar noteiktiem pienākumiem un laikiem, kad tie jāpaveic”. Katrs bērns saņēma tukšu pulksteņu ciparnīcas un sadalīja to attiecinot uz savu dienas režīmu.
Tad skolēniem bija iespēja salīdzināt savu dienas režīmu ar Daugavpils 13.vidusskolas 4.klases skolēna režīmu 1978. gadā.

Stundas nogalē ar bērniem apspriežam, kā un ar ko dienas režīmi atšķiras? Par ko var liecināt, salīdzinot režīmus? Vai var spriest par tehnoloģiju attīstību un izmaiņām dzīves stila, salīdzinot darba režīmus?
Paldies skolotājai Jekaterinai Sokolovai par sadarbību!

Pedagoģe karjeras konsultante Alīna Ivanova