Turpinot karjeras izglītības integrēšanu, oktobrī ar 9. klašu skolēniem angļu valodas stundā runājam par slavenībām, par to, kas, kurš un ar ko mums var iedvesmot.

Ar skolēniem caur ZOOM platformu diskutējam par to, ka bez motivācijas grūti eksistēt un kaut ko realizēt, pat, dažreiz, dzīvot un piecelties no gultas. Cita cilvēka statuss, izskats un materiālais stāvoklis var iespaidīt un motivēt rīkoties. Tomēr šodien tas viss cilvēkam ir, bet rīt var arī nebūt. “Sevis pārvarēšana” – tas kas paliks cilvēkam, pat ja viņš nesasniedzis savu galamērķi. Tiekties pie mērķa un katru dienu soli pa solim pārvarēt un attīstīt sevi ir atslēga veiksmīgai personas pilnveidošanai.

Angļu valodas stundas tēma bija “Slavenības” un karjeras ieguldījuma bija saistīts ar iedvesmu un pašattīstību. Stunda tiek veltīta leģendāram cilvēkam - Leonardam Davinči, kurš strādāja tādas profesija, kā: mākslinieks, izgudrotājs, arhitekts, inženieris, tēlnieks, matemātiķis, filozofs, komponists, dzejnieks, diplomāts, ģeologs, fiziķis, astronoms, kartogrāfs, ķīmiķis, botāniķis.

Stunda tika vadīta bilingvāli angļu un latviešu valodā. Paldies angļu valodas skolotājai Innai Lukjanskai par atbalstu un sadarbību!

01 FILEminimizer

02 FILEminimizer