Tā ka novembris ir īpašais mēnesis, lai domātu par savu valsts nozīmīgumu un savu lomu tajā, kā arī, lai tuvāk iepazītu skolēnus ar pilsoniskās līdzdalības būtību un to piemēriem, 6.novembrī 9.b klases skolēniem bija organizēta nodarbība ar Latvijas pilsoniskas alianses pārstāvji Zani Popovu, kura projekta “Jaunais pilsonis” ietvaros diskutēja ar skolēniem par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem.

Diskusija veicināja izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem, jauniem pilsoņiem.

Bet ar teorētiskām zināšanām un diskusiju viss nebeidzas. Skolēniem tika dots uzdevums realizēt kādu pilsonisko aktivitāti. Tā ka šodien pastāv ļoti daudz ierobežojumu, skolēni nolēma, ka viņi nopirks dzīvniekiem barību un ziedos to Daugavpils dzīvnieku patversmei.

Esam lepni par skolēnu piedalīšanos tāda iniciatīvā un par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem. Ceram, kā ar šo pilsoniskā līdzdalība neierobežosies!

Sagatavoja PKK Alīna Ivanova

01