No 11. līdz 15.oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”

IKT jomā jau vairākus gadus ir ļoti pieprasītā darba tirgū, un, neskatoties uz to, ka jaunieši bieži izvēlas IT jomas profesijas, speciālistu trūkums joprojām jūtams kā Latvijā, tā arī Eiropā.

Neskatoties uz sarežģītiem apstākļiem un to, ka vairākām klasēm notika attālinātās mācības, katrai klasei bija piedāvāti karjeras pasākumi:

• 12. klase kopā ar ekonomikas skolotāju un NVA pārstāvji izskatīja darba tirgu nodarbībā “Darba tirgus tendences un IKT joma”.
• 11.klasei notika integrēta mācību stundā angļu valodā par tēmu “Internet security”. Diemžēl paredzēta nodarbība “Komunikācijas līdzekļi militārajā vidē” kopā ar Nacionālo Bruņoto spēku speciālistu nenorisinājās, tā ka klase aizgāja uz attālinātām mācībām.
• 10. klase piedalījās divās nodarbībās.1) Nodarbība “Nodarbinātības prasmes un spēļošana”, kuras mērķis bija radīt jauniešiem izpratni un prasmes, kas būtiskas ir darba meklēšanas un darba īstenošanas laikā, ko novadīja Mārīte Kravale-Pauliņa. 2)Mācībstunda no TSI speciālista par programmēšanu, kura bija integrēta priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas”.
• 9.a klasei notika vieslekcija “IT nav tikai programmēšana”, kuru novadīja TestDevLab pārstāvis. TestDevLab firma ir programmu testētāju firma, kura aizņem augstas pozīcijas Eiropā, un kur, starp citu, strādā arī mūsu absolvente.
• 9.b klasei Latgales Centrālās bibliotēkas Gaismas filiāle piedāvāja tikšanās ar speciālistiem “Es būšu…” organizējot interesantu formātu, caur facebook kontu uzdodot jautājumus tādiem speciālistiem kā: metroloģijas inženieris, automatizācijas izstrādātājs, riska analītiķis, pārdošanas speciālists, bibliotekārs, aprūpes māsa, un, protams saņemot atbildes.
• 7. klasēm bija piedāvāts Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles “Zīlīte” pasākums “Ja tu mūsu vidū būsi, jaunas zināšanas gūsi!” 7.c klase izspēlēja interaktīvo spēli “Profesiju pasaule”, Skolēni bija ieinteresēti, uzdeva jautājumus un labprāt piedalījās.
• 6.klases piedalījās bibliotēkā stunda “IKT bibliotēkā: pieslēdzies, mācies, izklaidējies!” ko novadīja Latgales Centrālās bibliotēkas Jaunbūves filiāles pārstāvji.
• 5.klasēm bija arī piedāvātā bibliotekārā stunda no Latgales Centrālās bibliotēkas Pārdaugavas filiāles “Kas lācītim vēderā jeb ko sevī slēpj bibliotekāra profesija? 5.c klases audzinātāja atzīst, ka: “Prezentācija bija ļoti interesanta un lietderīga, skolēni pat diskutēja un atbildēja uz jautājumiem! Uzzināja, ka bibliotekārs nav tikai cilvēks, kas izdod grāmatas, kā arī kur var mācīties lai iegūtu šo profesiju”.
• 1.-4 klasēm bija iespēja piedalīties zīmējumu konkursā "Tehnoloģijas vecāku darbā vietā". Tuvākajā laikā izskatīsim visus darbiņus un apbalvosim vislabākos.
• Vecākiem bija izsūtīta informācija ar aicinājumu piedalīties diskusijā “"Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?", ko organizēja VIAA.
• Visiem bija piedāvāts piedalīties diskusijā "Iedvesmas stāsti- Kā es noķļūvu IKT nozarē", vai pieslēgties mācībstundai “Radošā programmēšana” Youtube kanālā, ko arī organizēja VIAA.

Neskatoties uz ierobežojumiem un niansēm Karjeras nedēļa Daugavpils 13.vidusskolā notika veiksmīgi! Pateicos sadarbības partneriem: VIAA, TSI, TestDevLab, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēm, NVA Daugavpils nodaļai, Mārītei Kravalei-Pauliņai! Arī liels paldies klases audzinātājiem, kuri saprot karjeras izglītības nepieciešamību un izmanto piedāvātas iespējas.
Karjeras atbalsts organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: PKK A.Ivanova