KARJERAS IZVĒLES TESTI


 SEVIS IZZINĀŠANAS TESTI


Anketa "Darba izvēles faktori" Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā


 "Pašnoteicējs" - tā ir metodika, kura Jums palīdzēs profesijas izvēlē. Gadījumā, ja Jūs jau esat izlēmis, par ko kļūt, tad "Pašnoteicējs" var apstiprināt Jūsu izvēles pareizību vai piedāvāt vēl citus iespējamos variantus (tests)


Tests "Saskarsmes stratēģija"


Tests "Kā izvēlēties studiju programmu" (Latvijas Universitāte)


Datorspēle "Es un mana karjera" (nepieciešama reģistrācija)


Tests "Vai esi gatavs darbam?"