Š.g. 20.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolā notika pasākums “Rīgas Tehniskā universitātes lekcijas - meistarklases” pilsētas skolu 10.-12.klašu skolēniem ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras

 

Mūsu skolas skolēni turpina iepazīties ar interesantiem cilvēkiem, un šāda iespēja radās 13. maijā izstādes "Izglītības iespējas 2017 " laikā viesnīcā "Latgola Park Hotel”. Šo iespēju izmantoja

 

Šodien, 28. aprīlī,  ESF projekta "Atbalsts karjeras izglītībai vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs" ietvaros 8.a klasei nodarbību "Esi līderis" novadīja Daina Kriviņa

 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 26. aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā norisinājās Valsts izglītības

 

URĀ-Ā-Ā!  Vasaras brīvlaiks! Šos  vārdus saka gan skolēni, gan vecāki, gan skolu darbinieki. Visiem pienāca laiks atpūsties. Daļa no skolēniem brauc prom no pilsētas pie radiniekiem vai pie

 

Tuvojas mācību gada nobeigums.  Sāk spīdēt saule, zaļo krūmi un  izplaukst ziedi. Visi skolēni sagaida vasaru. Bet vēl jāmācās, jāraksta  gada pārbaudes darbi, jāpiedalās  pasākumos un jābrauc

 

Š.g. 4.martā TC “SOLO” Daugavpilī notika Skolēnu mācību uzņēmumu Reģionālais Gadatirgus. Tirgū piedalījās vairāk nekā 50 jaunieši no Daugavpils, Daugavpils novada, Viļānu pilsētas un Ludzas

 

Trešdien visā Latvijā noris "Ēnu diena", kuras laikā skolēniem dota iespēja vienu darba dienu viesoties un iepazīt dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu.  Šogad "Ēnu dienā" savu profesiju

 

Šajā mācību gadā mūsu skolā darbojās Skolēnu mācību uzņēmums (SMU). SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta