Daugavpils 13.vidusskola 2020./2021.m.g.piedāvā sekojošas izglītības programmas:

1. - 9. klases

Programmas nosaukums

Programmas licencēšanas termiņš
Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121 Uz nenoteiktu laiku
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 21014121
(I variants, II variants)
Uz nenoteiktu laiku
Pamatizglītības mazākumtautību programma, 21017121 Uz nenoteiktu laiku

10. - 12. klases

Programmas nosaukums Programmas licencēšanas termiņš
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021 Uz nenoteiktu laiku
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 31014021 Uz nenoteiktu laiku
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 Uz nenoteiktu laiku
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 31014011 Uz nenoteiktu laiku
Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011 Uz nenoteiktu laiku

 

Uzņemšanas noteikumi 1.-12.klasēs

 

 

UZŅEMŠANA 10.-12.klasēs 2020./2021.mācību gadā

 Dokumenta nosaukums Datnes lejupielādei
 Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2020./2021.mācību gadā  PDF
 Daugavpils 13.vidusskolas piedāvāti komplekti vispārējās vidējās izglītības programmā no 2020.gada 1.septembra  PDF
 Iesniegums par uzņemšanu vidējās izglītības programmā  PDF; DOC

Komplekta izvēles palīglīdzeklis

 

UZŅEMŠANA 10.-12.klasēs 2021./2022.mācību gadā

 Dokumenta nosaukums Datnes lejupielādei
 Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2021./2022.mācību gadā PDF

 

Iesniegums bērna reģistrēšanai Daugavpils 13.vidusskolas 1.klases pretendentu sarakstā 2021./2022. mācību gadam

  Aizpildīšanai datorā Aizpildīšanai ar roku E-parakstam

Iesniegums

pamatizglītības mazākumtautību programmai

Lejupielādēt Lejupielādēt Lejupielādēt

 


Individuālie mācību piederumi