Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + progarammas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi

No 6.maija līdz 10.maijam Daugavpils 13.vidusskolas 8. klašu skolnieces A. Pašķeviča, S. Petrovska, D. Beļeviča un skolotāja V. Jasinska Erasmus+ programmas projekta „Ar saskarsmi pret atkarībām”

Daugavpils 13.vidusskola  sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis  - izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “ Skaņas apkārt mums” (“Sounds Around Us” Nr.2016-1-UK01 – KA219-024418_3 ) ietvaros

Projekta pieteicējs Daugavpils 13. vidusskola
Projekta ilgums No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. septembrim (16 mēneši)
Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības


 

Starptautiskā Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības projekta “Skaņas apkārt mums („Sounds Around Us”)  ”) ietvaros no š.g. 19.februāra līdz 24.februārim mūsu skolā viesojās sadarbības skolu

Starptautiskā Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības projekta “Skaņas apkārt mums („Sounds Around Us”) ietvaros no š.g. 20.maija līdz 25.maijam Daugavpils 13.vidusskolas skolēni un skolotāji (Anna

 

 

Lai efektivizētu kvalitatīvas izglītības attīstību Latvijā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas multikulturālas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā, Izglītības iniciatīvu centrs