Tiesiskais statuss Iznomātājs  Adrese
Telpu bezatlīdzības lietošanas līgums Daugavpils 15.vidusskola 18.Novembra iela 197V, Daugavpils, LV-5417