Daugavpils 13.vidusskola ir licencējusi, akreditējusi un piedāvā sekojošas izglītības programmas:

1. - 9. klases

Programmas nosaukums

Programmas licencēšanas termiņš
Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121 Uz nenoteiktu laiku
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 21014121
(I variants, II variants)
Uz nenoteiktu laiku

10. - 12. klases

Programmas nosaukums Programmas licencēšanas termiņš
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021 Uz nenoteiktu laiku
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma, kods 31014021 Uz nenoteiktu laiku

Uzņemšanas noteikumi

 

Iesniegumi bērna reģistrēšanai Daugavpils 13.vidusskolas 1.klases pretendentu sarakstā 2020./2021. mācību gadam

  Aizpildīšanai datorā Aizpildīšanai ar roku E-parakstam

Iesniegums pamatizglītības profesionāli orientētai programmai

(I variants)

Lejupielādēt Lejupielādēt Lejupielādēt

Iesniegums pamatizglītības profesionāli orientētai programmai

(II variants)

Lejupielādēt Lejupielādēt Lejupielādēt
Iesniegums pamatizglītības mazākumtautību programmai Lejupielādēt Lejupielādēt Lejupielādēt

Pamācība par iesniegumu iesniegšanu klātienē un elektroniski [PDF].