Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/2
Iepirkuma priekšmets Lamināta detaļu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 26.februāris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums PDF
Tehniskā specifikācija DOC
Pieteikums DOC
   
Paziņojums par pretendenta izvēli PDF