Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/4
Iepirkuma priekšmets Solu virsmu atjaunošanas pakalpojuma iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 8.maijs, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums JPG
Pieteikums DOC
   
Paziņojums par pretendenta izvēli