Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/5
Iepirkuma priekšmets Mācību kabinetu remonta pakalpojumu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 22.maijs, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums

JPG

Foto 1

Foto 2

Pieteikums DOC
   
Paziņojums par pretendenta izvēli