Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/6
Iepirkuma priekšmets Mūzikas iekārtu piegāde Daugavpils 13.vidusskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 25maijs, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums

PDF

PIETEIKUMS DOC
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA DOC
Paziņojums par pretendenta izvēli  PDF