Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/7
Iepirkuma priekšmets Gaisa kondicionēšanas iekārtas (iekārtu) piegāde Daugavpils 13.vidusskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 23.septembris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums

JPG

PIETEIKUMS DOC
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA DOC
PIELIKUMS - DATORKLAŠU PLĀNI JPG
PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTA IZVĒLI  Izbeigts bez rezultātiem