Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2020/8
Iepirkuma priekšmets Tehniskās shēmas izstrādāšana gaisa kondicionēšanas iekārtu pieslēgšanai esošajai elektroapgādes sistēmai Daugavpils 13.vidusskolā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 2.oktobris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums

JPG

PIETEIKUMS DOC
PIELIKUMS - DATORKLAŠU PLĀNI JPG
PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTA IZVĒLI  Izbeigts bez rezultātiem