Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2021/7
Iepirkuma priekšmets Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils 13.vidusskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 27.septembris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums JPG
Pieteikums DOC
Tehniskā specifikācija DOC
   
Paziņojums par pretendenta izvēli  PDF