INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Atbalsta personāla konsultāciju un vecāku pieņemšanas laiks

 Saziņai vecāki var izmantot E-klasi (adresātu grupa "Atbalsta personāls") vai klašu audzinātāju starpniecību!

  Telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Irina Rabša

izglītības psiholoģe

43c 9:30-15:00 9:30-15:00 9:30-15:00 9:30-15:00  

Andželika Habadajeva

sociālā pedagoģe

9a   8:00-10:00      

Olga Viktorovska

skolotāja logopēde

2d   16.55-17.40 16.55-17.40    

Leongina Lazareva

skolas māsa

9a

8:00-12:00;

12:30-16:30

8:00-12:00;

12:30-16:30

8:00-12:00;

12:30-16:30

8:00-12:00;

12:30-16:30

8:00-12:00;

12:30-15:00

ALĪNA IVANOVA

Pedagogs karjeras konsultants

      15:00-16:00 15:00-16:00  

 


Skolotājs logopēds veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Reizēm vecāki un apkārtējie nepamana valodas un runas traucējumus bērniem, bet dažiem skolēniem ir valodas un runas problēmas. Vērojami gadījumi, kad vecāki domā, ka ar laiku šīs problēmas atrisināsies pašas no sevis. Vecāku cerības attaisnojas reti. Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna valodas attīstību. Logopēdiskās nodarbības tiek plānotas katram bērnam un bērnu grupiņai individuāli. Logopēdiskajās nodarbībās bērni:

 • bagātina sajūtu pieredzi,
 • mācās pareizi izrunāt un diferencēt skaņas,
 • attīsta fonemātisko dzirdi – spēju saklausīt skaņas un tās atšķirt,
 • attīsta pirkstu sīko muskulatūru,
 • vingrina mēli, lūpas utt.,
 • bagātina un paplašina vārdu krājumu un veido saistītu runu,
 • nostiprina elpošanu un balss aparātu,
 • mācās lasīt un rakstīt, pilnveido šīs iemaņas,
 • mācās stāstīt un izteiksmīgi runāt,
 • pilnveido klausīšanās prasmes,
 • izpilda vingrinājumus, kas veicina domāšanas procesu attīstību.