Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2022./2023.mācību gadā

Kārtība

Iesnieguma paraugi:

1.

Cien. topošo pirmklasnieku vecāki!

Esam ļoti pateicīgi, ka Jūs izrādījāt interesi par Daugavpils 13.vidusskolu. Pagājušajā mācību gadā adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem notika

  Aizpildīšanai datorā Aizpildīšanai ar roku E-parakstam

Iesniegums

pamatizglītības mazākumtautību programmai

Lejupielādēt Lejupielādēt Lejupielādēt

1. Reģistrācija 1.klasē sākas 2021.gada 1.februārī, plkst. 8.00.

2. Ierašanās skolā notiek caur ieeju Nr.1 (galvenā ieeja).

3. Iekštelpās jālieto sejas maska un jāievēro 2 metru

Cien. vecāki!

Lai reģistrētu savus bērnus mācībām Daugavpils 13.vidusskolas 1.klasē no 2021./2022.m.g. 1.septembra, zemāk varat iepazīties ar kārtību par iesniegumu reģistrēšanu