2023'te SaaS girişimleri için vergiyle ilgili 6 yapılması ve yapılmaması gerekenler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

2023'te SaaS girişimleri için vergiyle ilgili 6 yapılması ve yapılmaması gerekenler - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, SaaS için genellikle farklı vergi uygulamaları söz konusudur Bu, (1) yazılımın somut medya yoluyla edinilmesine veya indirilmesine veya (2) işlemin satış veya kiralama olarak etiketlenmesine bakılmaksızın genellikle doğrudur

Buna karşılık, Kaliforniya ve Kuzey Carolina gibi bazı eyaletlerde, yalnızca somut biçimde alınan veya somut biçimde indirilebilen önceden yazılmış yazılımlar vergilendirilir (örneğin, müşteriler programı kendi ekipmanlarına yedekleyebilir)

Buna göre, en güvenli bahis, bir istisna olmadığı sürece, “Sam Amca”nın veya daha büyük olasılıkla onun küçük eyalet akrabalarının her zaman işlemi vergilendirmek isteyeceğini varsaymaktır

Özel yazılımın eyalet tarafından vergilendirilebilirliği genellikle eyaletin kişisel hizmetleri vergilendirip vergilendirmediğine bağlıdır Örneğin, Arizona, Kaliforniya ve Teksas’ın tümü genel olarak özel yazılımları vergi matrahından hariç tutar, ancak Columbia Bölgesi, New Mexico ve Tennessee özel yazılımları vergilendirmektedir Gerçekte bu hükümlerin hem yazılım üreticileri hem de müşteriler açısından kapsamlı sonuçları olabilir Ancak Texas gibi diğer eyaletler, SaaS’ı özel bir oranda vergilendirilebilen veri işlem hizmetleri olarak ele alıyor


Jon Farnsworth
Katkıda Bulunan

Spencer Fane’in avukatı Jon Farnsworth birleşme ve devralmalardan marka ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına, bulut yazılım ortamları da dahil olmak üzere dijital dönüşümlere kadar iş ve teknoloji hukukunun her alanında müvekkillere yardımcı olur Missouri gibi bir eyalet şu anda hem özel yazılımı hem de SaaS’ı vergiden muaf tutarken, Kentucky gibi diğer eyaletler SaaS’ı vergilendiriyor ancak özel yazılımı muaf tutuyorgenel-24

Kurallar, geleneksel yazılım, SaaS veya hibrit ürün satmanıza ve daha da önemlisi, söz konusu vergi yargısının ürün veya hizmetinizi nasıl tanımladığına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir

2

Spencer Fane’in avukatı Scott Woody, çalışmalarını eyalet ve yerel düzeyde vergi planlamasına odaklarken aynı zamanda vergi ihtilafları ve ilgili davalarla da ilgilenmektedir

Sözleşmenizin bir teknoloji ve vergi avukatı tarafından periyodik olarak incelenmesi, vergi kanunlarına uymamaktan kaynaklanabilecek sorumluluğun en aza indirilmesi açısından önemlidir Bu vergi uygulaması, önceden yazılmış yazılımın bir müşteri için özelleştirildiği durumlarda genellikle aynıdır Hatta bazı eyaletler yalnızca özelleştirmelerin değerini değil, tüm işlemi vergilendirecek “Standart” sözleşme hükümlerini göz ardı etmeyin veya bunlara güvenmeyin

Çoğu zaman şirket yöneticileri, standart veya diğer “standart” hükümler olarak gördükleri ticari sözleşme hükümlerini gözden kaçırırlar Satış vergilerinin geçerli olmadığını varsaymayın

Birçok yazılım üreticisi Yanlışlıkla satış vergisinin işlemlere uygulanmadığını varsayma

Çoğu eyalet, önceden yazılmış (“konserve” veya “hazır”) yazılımları somut kişisel mülkiyet olarak ele alır ve geçerli satış ve kullanım vergilerine tabidir

Gördüğünüz gibi yazılım ürünleri ve SaaS hizmetlerine ilişkin vergilendirmeyi anlamak inanılmaz derecede karmaşıktır

1