INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

teksts macitspeks

Daugavpils 13.vidusskola ir iesaistījusies izglītības projektā "Mācītspēks", piesaistot jaunu matemātikas skolotāju.

Par projektu
“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības

Rudentiņš tiešām bagāts vīrs, jo 2020./2021.m.g. ģeogrāfijas kabinets ir ticis ne tikai pie jaunām mēbelēm, bet arī pie uzzīmētas pasaules fizioģeogrāfiskās kartes.
Pateicoties SIA Tikkurila pārstāvim

10.-11.kl. grupa

Meitenes: Darja Beļeviča(10.kl.)-1.vieta

                   Anastasija Pašķeviča

Daugavpils 13.vidusskkolas talanti talanti spēj iepriecināt, saviļņot un sajūsmināt!

prsc zinapvieno

Konkurss 1.-4.klašu skolēniem "Miss un Misters", kuru organizē Skolas pašpārvaldes pārstāvji.

Gatavojoties Latvijas XII Skolu jaunatnes deju un dziesmu svētkiem, Daugavpils 13.vidusskolas deju kolektīvs "Varavīksne" dalībnieku atlases skatē ieguva 3.pakāpes diplomu.

Apsveicam kolektīvu un