INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

9. – 17. novembrī skolas pašpārvalde izstrādāja, piedāvāja un novadīja klases stundas “Es esmu skolas patriots”. Klases stundas tika vadītas 1.- 6. klasēs, kur skolas pašpārvaldes pārstāvji

Par godu 18.novembra svētkiem, ņemot vērā ārkārtas situācijas apstākļus, radās ideja veidot video koncertu sadarbībā ar skolas mācību priekšmetu skolotājiem.

Projekta “Iedvesmas zeme Latvija”

Šogad 1.novembrī 10.klase realizēja pagājušajā mācību gadā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros nopirktās biļetes uz Daugavpils teātra izrādi “Džeina Eira”.

Angļu rakstniece Šarlote Brontē

Ikvienam no mums ir vēlme darīt otram labu un sniegt atbalstu grūtā brīdī.

Mūsu skolas 6.b klases skolēni piedalījās “Rīgas Dzirnavnieka” rīkotā konkursa “Meklējām Superputras varoņus”. Nosacījums

Oktobrī “Latvijas skolas soma”projektā, 6. b klases skolēni apmeklēja Daugavpils Teātri.

“Raganiņa” ir pirmā Daugavpils teātra bērnu izrāde, kurā skanēja latgaliešu valoda. Asprātīgākie latgaliešu

Saldējums! Mmmm... Dzirdot šo vārdu, ikvienam uzreiz uzlabojas garastāvoklis un mutē aktivizējas garšas kārpiņas. Cik brīnišķīgi, ja saldējums pats atbrauc ciemos! Vai tas ir iespējams? Jā! 2020.gada

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā,
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.


Ar senām tautasdziesmām, jautrām stafetēm un kreatīvām reklāmām tika aizvadīta Miķeļdiena mūsu