Noslēdzies konkurss "Ķengurs-2018". Šī sacensība notiek martā, vienā dienā, vienā stundā un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pakāpes, uz katru jautājumu piedāvāti 5 atbilžu varianti. Tā galvenais mērķis ir parādīt bērniem matemātikas pievilcīgo pusi, sniegt viņiem iespēju sajust prieku no intelektuālās piepūles no pirmajām, kaut arī mazām, uzvarām un atklājumiem. Daudziem bērniem ir svarīgi zināt, ka konkurss ir starptautisks, ka kopā ar viņiem tos pašus uzdevumus risina daudzu valstu skolēni. Šogad konkursā piedalījās 3537 skolēni no 82 Latvijas skolām. Mūsu skolas skolēni šajā starptautiskajā matemātikas konkursā piedalās jau 3.gadu.

1.vieta mūsu skolā:

Semjonovs Deniss, 2.a (skolotāja Aļona Kokina),

Poltarjonoka Uļjana, 3.a (skolotāja Tatjana Hodunova),

Balaško Iļja - 99.15%, 4 (17. vieta Latvijā! - skolotāja Irēna Timinska),

Poltarjonoks Grigorijs - 97.65% , 5.a (40. vieta Latvijā – skolotāja Antija Vēvere)

Breļs Nikolajs, 6.a (skolotāja Irēna Timinska),

Ļubarska Darina, 7.a (skolotāja Vlada Jasinska)

Loginovs Aleksejs, 8.a (skolotāja Vlada Jasinska)

Andrejeva Anastasija, 9.a (skolotāja Irēna Timinska)

Poltarjonoks Nikolajs - 99.22%, 10.kl. (6. vieta Latvijā! – skolotāji Borisjonoks Aleksandrs; Petrova Tatjana)

Š.g. 14.aprīlī jau 15.gadu Latgales skolu 4.klašu jaunie matemātiķi pulcējās Daugavpilī, lai atrisinātu atklātās matemātikas olimpiādes uzdevumus. Olimpiādē piedalījās 161 dalībnieks no 44 skolām no 13 novadiem. Olimpiādes piecu uzdevumu risināšanai tika paredzētas divas astronomiskās stundas. Uzdevumi, saprotams, bija pietiekami sarežģīti un saistīti ar skaitli „15”, kas simbolizēja olimpiādes kārtas numuru. Apsveicam Milanu Potapovu  (4.a) ar iegūto Atzinību Latgales reģiona 12. atklātā matemātikas olimpiādē. Novēlam veiksmi Milanai Potapovai nākamajā gadā.

Pateicamies Irēnai Timinskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei un olimpiādes norises nodrošināšanu!

Informāciju sagatavoja V. Titoka