INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes valodu izglītības metodiķi piedāvāja Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 8.-12.klašu audzēkņiem piedalīties publiskās runas konkursā. Konkursa moto bija R.Blaumaņa vārdi: „Mans zelts ir mana tauta, Mans gods ir viņas gods!”, bet mērķi un uzdevumi: rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par daudzvalodības aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā, kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu vai svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas.

Publiskās runas konkurss notika š.g. 29.aprīlī. Savas runas skolēni bija gatavojuši dažādās valodās (latviešu, krievu, vācu, angļu). Tika skartas plašas tēmas: par jauniešu aizbraukšanu no Latvijas, par attieksmi pret Latviju, par izglītību pilsētā un valstī, par cilvēkiem Latvijas vēsturē, valsts vārdu pasaules sportā u.tml.

Sirsnīgi sveicam mūsu skolas veiksmīgāku oratoru: 8.-9.klašu grupā 2.vietu ieguva Pāvels Vasiļkovs, 9.a klašu skolēns. Pāvels stāstījās, kas ir cilvēki, ar kuriem mēs lepoties: Eizenšteins, Marko Rotko, komponiste Jansons.  

Vislielākais paldies skolotājai, kas palīdzēja skolēnam sagatavoties publiskās runas konkursam Valentīnai Titokai.

Krievu valodas un literatūras MK vadītāja